top of page
vesiväripallo vihreä

Företagets värden

Företagets namn speglar det som det står för; Evig Design.

Design som håller i bästa fall för evigt.

Hållbar utveckling är ett av företagets viktigaste värden. Jag strävar alltid efter att hålla mina projekt så miljövänliga som möjligt med kundens önskemål i beaktan. Min vision är att vi kunde bo och arbeta i trivsamma utrymmen utan att belasta naturen. I en värld där kunskapen om naturens tillstånd expanderas konstant kan man inte nonchalera klimatförändringen, oavsett om det är frågan om en hemmamamma eller storföretag. Genom företaget vill jag framföra att när man satsar på kvalitet orsakar man heller inte så mycket utsläpp. Hemmets material kan till exempel väljas så, att de inte belastar naturen under tillverkningsprocessen och inte heller i slutet av sin livscykel när man valt

återvinningsbara material.

Jag samarbetar gärna med lokala företag. Med tanke på miljön är närtillverkat alltid ett bättre val. Samtidigt stöder man lokala tillverkare och tjänsteleverantörer.

Estetiken i människans omgivning har en mycket större betydelse än vad många tror. Vi vet att exempelvis rummets belysning, färger och ögonbefallande lösningar höjer mentalt välbefinnande och förbättrar arbetsefektivitet.

Genom mitt företag anser jag att jag något litet vis kan motarbeta klimatförändringen, samtidigt som jag skapar stämningsfulla och enastående

miljöer för mina kunder.

bottom of page